MINERALNO-VITAMINSKI DODATAK ZA TOV PILIĆA - SOJIN GRIZ

PREDNOSTI PRIMENE:
Visoki dnevni prirasti
Dobro iskorištavanje hrane
Nizak mortalitet
Zdrave životinje
Kraći tov
Ušteda hrane


8% Metionina - Optimalan odnos Ca i P - Bez kokcidiostatika - Optimalan odnos minerala i vitamina - Za ishranu tovnih pilića, odgoj matičnog jata i tovnih ćurića

 

 TOV PILIĆA - SOJIN GRIZ

SIROVINE STARTER GROVER FINIŠER
KUKURUZ 54,00 61,00 66,00
SOJINA SAČMA 44% 26,50 18,50 11,00
SOJIN GRIZ 16,00 15,00 15,00
DIKALCIJUM FOSFAT 1,00 1,00 0,50
STOČNA KREDA 1,00 1,00 1,00
LUCERKA DEHIDRIRANA 2,00 2,00
SOJINA SAČMA 33% 3,00
MILKI POULTRY PREMIX 1,50 1,50 1,50
UKUPNO 100 100 100MINERALNO-VITAMINSKI DODATAK ZA TOV PILIĆA - SOJINO ULJE

PREDNOSTI PRIMENE:
Visoki dnevni prirasti
Dobro iskorištavanje hrane
Nizak mortalitet
Zdrave životinje
Kraći tov
Ušteda hrane


8% Metionina - Optimalan odnos Ca i P - Bez kokcidiostatika - Optimalan odnos minerala i vitamina - Za ishranu tovnih pilića, odgoj matičnog jata i tovnih ćurića

 

 TOV PILIĆA - SOJINO ULJE

SIROVINE STARTER GROVER FINIŠER
KUKURUZ 54,00 65,20
SOJINA SAČMA 44% 40,00 29,00 23,50
SOJINO ULJE 2,50 2,50 3,00
DIKALCIJUM FOSFAT 1,00 1,00 0,50
STOČNA KREDA 1,00 1,00 1,00
LUCERKA DEHIDRIRANA 2,00
SUNCOKRETOVA SAČMA 33% 3,00 3,00
MILKI POULTRY PREMIX 1,50 1,50 1,50
UKUPNO 100 100 100MINERALNO-VITAMINSKI DODATAK ZA TOV ĆURIĆA

PREDNOSTI PRIMENE:
Visoki dnevni prirasti
Dobro iskorištavanje hrane
Nizak mortalitet
Zdrave životinje
Kraći tov
Ušteda hrane


8% Metionina - Optimalan odnos Ca i P - Bez kokcidiostatika - Optimalan odnos minerala i vitamina - Za ishranu tovnih pilića, odgoj matičnog jata i tovnih ćurića

 

 TOV ĆURIĆA

SIROVINE STARTER GROVER1 GROVER2 FINIŠER
KUKURUZ 43,00 49,00 58,00 67,00
SOJINA SAČMA 44% 50,00 44,00 35,00 23,00
SOJINO ULJE 2,50 2,50 3,00 3,00
DIKALCIJUM FOSFAT 1,50 1,50 1,00 1,00
STOČNA KREDA 1,50 1,50 1,50 1,50
LUCERKA DEHIDRIRANA 3,00
MILKI POULTRY PREMIX 1,50 1,50 1,50 1,50
UKUPNO 100 100 100 100MINERALNO-VITAMINSKI DODATAK ZA KOKE NOSILJE - SOJINO ULJE

PREDNOSTI PRIMENE:
Lepa, zdrava i ukusna jaja
Čvrsta ljuska
Visoka nosivost
Zdravo jato
Boja žumanca


Visok sadržaj vitamina - Optimalan odnos minerala - Dodata boja (400mg Canthaxantin crveni)

 

 

NAPOMENA: Sve recepture su izmenjive u zavisnosti od raspoloživih sirovina.


KOKE NOSILJE - SOJINO ULJE

SIROVINE 18-50 NEDELJA 50+ NEDELJA
KUKURUZ 52,50 55,00
PŠENICA 5,00 5,00
SOJINA SAČMA 44% 21,00 17,50
SUNCOKRETOVA SAČMA 33% 6,00 6,00
SOJINO ULJE 2,50 2,50
LUCERKA DEHIDRIRANA 3,00 3,00
DIKALCIJUM FOSFAT 1,00 1,00
STOČNA KREDA 8,00 8,50
LEGEHENNEN MAIS 1,00 1,00
UKUPNO 100 100MINERALNO-VITAMINSKI DODATAK ZA KOKE NOSILJE - SOJIN GRIZ

PREDNOSTI PRIMENE:
Lepa, zdrava i ukusna jaja
Čvrsta ljuska
Visoka nosivost
Zdravo jato
Boja žumanca


Visok sadržaj vitamina - Optimalan odnos minerala - Dodata boja (400mg Canthaxantin crveni)

 

 

NAPOMENA: Sve recepture su izmenjive u zavisnosti od raspoloživih sirovina.


KOKE NOSILJE - SOJIN GRIZ

SIROVINE 18-50 NEDELJA 50+ NEDELJA
KUKURUZ 53,50 56,50
PŠENICA 5,00 5,00
SOJINA SAČMA 44% 10,50 7,00
SUNCOKRETOVA SAČMA 33% 5,00 5,00
SOJIN GRIZ 14,00 14,00
LUCERKA DEHIDRIRANA 2,00 2,00
DIKALCIJUM FOSFAT 1,00 1,00
STOČNA KREDA 8,00 8,50
LEGEHENNEN MAIS 1,00 1,00
UKUPNO 100 100
TOXIFIX - ADSORBENT MIKOTOKSINA

Uspešno adsorbuje većinu mikotoksina
Smanjuje sinergetski efekat mikotoksina
Selektivni adsorbent
Smanjuje pojavu proliiva

Doziranje: 0,5-2%


TROUMIX - MOĆNI KOKTEL ORGANSKIH KISELINA

Mravlja, Fumarna, Sorbinska, Limunska, Amonijum formijat

Delovanje:


Brza apsorpcija rastvora
Povećanje imuniteta
Bolja konzumacija hrane
Sigurniji odgoj
Zdravije životinje


Doziranje:


Prasad 0,3-1%
Tov 0,1-0,3%

Krmače 0,3-0,6%

MILKILYT - ZA STABILIZACIJU BALANSA ELEKTROLITA
KOD POJAVE DIJAREJE

PREVENTIVA I SUZBIJANJE DIJAREJE

Doziranje:


25 gr/l vode -Preventiva
50 gr/l vode - Kod pojave proliva

Primena:


Davati 1-3 puta dnevno MILKILYT rastvor u jednakim vremenskim razmacima
u zavisnosti od intenziteta dijareje i telesne mase životinja.