TROUW 150

MINERALNO-VITAMINSKI DODATAK ZA TOV PILIĆA - SOJIN GRIZ


PREDNOSTI PRIMENE:
Visoki dnevni prirasti
Dobro iskorištavanje hrane
Nizak mortalitet
Zdrave životinje
Kraći tov
Ušteda hrane


8% Metionina - Optimalan odnos Ca i P - Bez kokcidiostatika - Optimalan odnos minerala i vitamina - Za ishranu tovnih pilića, odgoj matičnog jata i tovnih ćurića

 

 TOV PILIĆA - SOJIN GRIZ

SIROVINE STARTER GROVER FINIŠER
KUKURUZ 54 61 66
SOJINA SAČMA 44% 26,50 18,50 11
SOJIN GRIZ 16 15 15
DIKALCIJUM FOSFAT 1 1 0,50
STOČNA KREDA 1 1 1
LUCERKA DEHIDRIRANA 2 2
SOJINA SAČMA 33% 3
TROUW 150 1,50 1,50 1,50
UKUPNO 100 100 100TROUW 150

MINERALNO-VITAMINSKI DODATAK ZA TOV PILIĆA - SOJINO ULJE


PREDNOSTI PRIMENE:
Visoki dnevni prirasti
Dobro iskorištavanje hrane
Nizak mortalitet
Zdrave životinje
Kraći tov
Ušteda hrane


8% Metionina - Optimalan odnos Ca i P - Bez kokcidiostatika - Optimalan odnos minerala i vitamina - Za ishranu tovnih pilića, odgoj matičnog jata i tovnih ćurića

 

 TOV PILIĆA - SOJINO ULJE

SIROVINE STARTER GROVER FINIŠER
KUKURUZ 54,00 60 65,50
SOJINA SAČMA 44% 40,00 29,00 23,50
SOJINO ULJE 2,50 2,50 3
DIKALCIJUM FOSFAT 1 1 0,50
STOČNA KREDA 1 1 1
LUCERKA DEHIDRIRANA 2 2
SUNCOKRETOVA SAČMA 33% 3 3
TROUW 150 1,50 1,50 1,50
UKUPNO 100 100 100TROUW 150

MINERALNO-VITAMINSKI DODATAK ZA TOV ĆURIĆA


PREDNOSTI PRIMENE:
Visoki dnevni prirasti
Dobro iskorištavanje hrane
Nizak mortalitet
Zdrave životinje
Kraći tov
Ušteda hrane


8% Metionina - Optimalan odnos Ca i P - Bez kokcidiostatika - Optimalan odnos minerala i vitamina - Za ishranu tovnih pilića, odgoj matičnog jata i tovnih ćurića

 

 TOV ĆURIĆA

SIROVINE STARTER GROVER1 GROVER2 FINIŠER
KUKURUZ 43 49 58 67
SOJINA SAČMA 44% 50 44 35 23
SOJINO ULJE 2,50 2,50 3 3
DIKALCIJUM FOSFAT 1,50 1,50 1 1
STOČNA KREDA 1,50 1,50 1,50 1,50
LUCERKA DEHIDRIRANA 3
TROUW 150 1,50 1,50 1,50 1,50
UKUPNO 100 100 100 100MILKIVIT LEGEHENNEN MAIS

MINERALNO-VITAMINSKI DODATAK ZA KOKE NOSILJE - SOJINO ULJE


PREDNOSTI PRIMENE:
Lepa, zdrava i ukusna jaja
Čvrsta ljuska
Visoka nosivost
Zdravo jato
Boja žumanca


Visok sadržaj vitamina - Optimalan odnos minerala - Dodata boja (400mg Canthaxantin crveni)

 

 

NAPOMENA: Sve recepture su izmenjive u zavisnosti od raspoloživih sirovina.


KOKE NOSILJE - SOJINO ULJE

SIROVINE 18-50 NEDELJA 50+ NEDELJA
KUKURUZ 52,50 55
PŠENICA 5 5
SOJINA SAČMA 44% 21 17,50
SUNCOKRETOVA SAČMA 33% 6 6
SOJINO ULJE 2,50 2,50
LUCERKA DEHIDRIRANA 3 3
DIKALCIJUM FOSFAT 1 1
STOČNA KREDA 8 8,50
LEGEHENNEN MAIS 1 1
UKUPNO 100 100MILKIVIT LEGEHENNEN MAIS

MINERALNO-VITAMINSKI DODATAK ZA KOKE NOSILJE - SOJIN GRIZ


PREDNOSTI PRIMENE:
Lepa, zdrava i ukusna jaja
Čvrsta ljuska
Visoka nosivost
Zdravo jato
Boja žumanca


Visok sadržaj vitamina - Optimalan odnos minerala - Dodata boja (400mg Canthaxantin crveni)

 

 

NAPOMENA: Sve recepture su izmenjive u zavisnosti od raspoloživih sirovina.


KOKE NOSILJE - SOJIN GRIZ

SIROVINE 18-50 NEDELJA 50+ NEDELJA
KUKURUZ 53,50 56,50
PŠENICA 5 5
SOJINA SAČMA 44% 10,50 7
SUNCOKRETOVA SAČMA 33% 5 5
SOJIN GRIZ 14 14
LUCERKA DEHIDRIRANA 2 2
DIKALCIJUM FOSFAT 1 1
STOČNA KREDA 8 8
LEGEHENNEN MAIS 1 1
UKUPNO 100 100
TOXIFIX - ADSORBENT MIKOTOKSINA

Uspešno adsorbuje većinu mikotoksina
Smanjuje sinergetski efekat mikotoksina
Selektivni adsorbent
Smanjuje pojavu proliiva

Doziranje: 0,5-2%


TROUMIX - MOĆNI KOKTEL ORGANSKIH KISELINA

Mravlja, Fumarna, Sorbinska, Limunska, Amonijum formijat

Delovanje:


Brza apsorpcija rastvora
Povećanje imuniteta
Bolja konzumacija hrane
Sigurniji odgoj
Zdravije životinje


Doziranje:


Prasad 0,3-1%
Tov 0,1-0,3%

Krmače 0,3-0,6%

MILKILYT - ZA STABILIZACIJU BALANSA ELEKTROLITA
KOD POJAVE DIJAREJE

PREVENTIVA I SUZBIJANJE DIJAREJE

Doziranje:


25 gr/l vode -Preventiva
50 gr/l vode - Kod pojave proliva

Primena:


Davati 1-3 puta dnevno MILKILYT rastvor u jednakim vremenskim razmacima
u zavisnosti od intenziteta dijareje i telesne mase životinja.