IZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


Kukuruz:..........................

Ječam:...............................

Sojina sačma:.............

Sojina pogača:...........

Stočna kreda:...........

Troumix typ 680:...........................Ukupno: Izračunaj