IZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


Kukuruz:..........................

Ječam:...............................

Sojina sačma:.............

Sojina pogača:...........

Schweine:...........................Ukupno: Izračunaj