ODGOJ PRASADI - ISHRANA TOVLJENIKA - KONCEPT ISHRANE KRMAČATROUMIX SELACID - MOĆNI KOKTEL ORGANSKIH KISELINA

Mravlja, Fumarna, Sorbinska, Limunska, Amonijum formijat

Delovanje:


Brza apsorpcija rastvora
Povećanje imuniteta
Bolja konzumacija hrane
Sigurniji odgoj
Zdravije životinjeDoziranje:


Prasad 0,3-1%
Tov 0,1-0,3%

Krmače 0,3-0,6%


MILKI PREDSTARTER

ODGOJ PRASAD NA SISI 1 - 7 Kg
ISHRANA PRASADI NA SISI

18,5% Sirovih proteina
5,5% Sirova mast
1,3% Lizin
0,4% Metionin
0,8% Treonin
0,2% Triptofan
Minerali, Vitamini, Enzimi


Delovanje:


Gotova krmna smeša
Visok sadržaj mlečnih komponenti
Smanjena pojava proliva
Siguran prelaz na čvrstu hranu
Veća telesna masa pri zalučenju


WEANER

STARTER ZA PRASAD 7 - 20 Kg
WEANER - POBEDNIK MEĐU STARTERIMA

28,5% Sirovih proteina
6,1% Lizin
2% Metionin
3% Treonin
0,55% Triptofan

IZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


KALKULATOR TROŠKOVA


 

 WEANER - TEŽINA 7-20 Kg

SIROVINE
KUKURUZ 55,50 54
JEČAM 22 22
SOJINA SAČMA 15
SOJINA POGAČA 16,50
WEANER 7,50
Preporučujemo dodati: TROUMIX ACID 0,3


TROUMIX 220

PREDTOV ZA PRASAD 20 - 35 Kg
TROUMIX 220

9% Lizin
3% Metionin
4% Treonin
0,5% Triptofan

IZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


KALKULATOR TROŠKOVA


 

 TROUMIX 220 - TEŽINA 20-35 Kg

SIROVINE
KUKURUZ 56 55
JEČAM 22 22
SOJINA SAČMA 18
SOJINA POGAČA 19
TROUMIX 220 4
Preporučujemo dodati: TROUMIX ACID 0,2

TROUMIX 210

PREMIKS ZA TOV SVINJA 35 - 115 Kg
8% Lizin
2% Metionin
2% TreoninIZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


KALKULATOR TROŠKOVA 

 TROUMIX 210 - TOV SVINJA 35 - 115 Kg

TELESNE MASE 35 - 70 kg 35 - 70 kg 70 - 115 Kg 70 - 115 Kg
KUKURUZ 58 55 56,50 55,50
JEČAM 20 22 25 25
SOJINA SAČMA 19 16
SOJINA POGAČA 20 17
TROUMIX 210 3 2,5
Preporučujemo dodati:
TROUMIX ACID
0,2 0,1


TROUMIX 262

ZA ŠAMPIONSKI TOV 35 - 115 Kg
12% Lizin
3% Metionin
3% Treonin
0,5% TriptofanIZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


KALKULATOR TROŠKOVA 

 TROUMIX 262 - TOV SVINJA 35 - 115 Kg

TELESNE MASE 35 - 70 kg 35 - 70 kg 70 - 115 Kg 70 - 115 Kg
KUKURUZ 58 55 56,50 55,50
JEČAM 20 22 25 25
SOJINA SAČMA 19 16
SOJINA POGAČA 20 17
STOČNA KREDA 1 1 1 1
TROUMIX 262 2 1,5
Preporučujemo dodati:
TROUMIX ACID
0,2 0,1


TROUMIX 222
KONCEPT ISHRANE KRMAČA
SUPRASNE I DOJNE

3% Lizin
1% Metionin
Minerali
Vitamini
Enzimi


IZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


KALKULATOR TROŠKOVA


 

 TROUMIX 222

SIROVINE SUPRASNE SUPRASNE DOJNE DOJNE
KUKURUZ 57,50 41,50 59 59
STOČNO BRAŠNO 20 5 5
JEČAM 30 25 15 15
SOJINA POGAČA 4 18
SOJINA SAČMA 5 17
SUNCOKR. SAČMA 5 7 2
TROUMIX 222 2,50 4
TOXIFIX - ADSORBENT MIKOTOKSINA

Uspešno adsorbuje većinu mikotoksina
Smanjuje sinergetski efekat mikotoksina
Selektivni adsorbent
Smanjuje pojavu proliiva

Doziranje: 0,5-2%


TROUMIX - MOĆNI KOKTEL ORGANSKIH KISELINA

Mravlja, Fumarna, Sorbinska, Limunska, Amonijum formijat

Delovanje:


Brza apsorpcija rastvora
Povećanje imuniteta
Bolja konzumacija hrane
Sigurniji odgoj
Zdravije životinje


Doziranje:


Prasad 0,3-1%
Tov 0,1-0,3%

Krmače 0,3-0,6%

MILKILYT - ZA STABILIZACIJU BALANSA ELEKTROLITA
KOD POJAVE DIJAREJE

PREVENTIVA I SUZBIJANJE DIJAREJE

Doziranje:


25 gr/l vode -Preventiva
50 gr/l vode - Kod pojave proliva

Primena:


Davati 1-3 puta dnevno MILKILYT rastvor u jednakim vremenskim razmacima
u zavisnosti od intenziteta dijareje i telesne mase životinja.