ODGOJ PRASADI - ISHRANA TOVLJENIKA - KONCEPT ISHRANE KRMAČATROUMIX SELACID - MOĆNI KOKTEL ORGANSKIH KISELINA

Mravlja, Fumarna, Sorbinska, Limunska, Amonijum formijat

Delovanje:


Brza apsorpcija rastvora
Povećanje imuniteta
Bolja konzumacija hrane
Sigurniji odgoj
Zdravije životinjeDoziranje:


Prasad 0,3-1%
Tov 0,1-0,3%

Krmače 0,3-0,6%


ODGOJ PRASAD NA SISI 1 - 7 KgISHRANA PRASADI NA SISI

18,5% Sirovih proteina
5,5% Sirova mast
1,3% Lizin
0,4% Metionin
0,8% Treonin
0,2% Triptofan
Minerali, Vitamini, Enzimi


Delovanje:


Gotova krmna smeša
Visok sadržaj mlečnih komponenti
Smanjena pojava proliva
Siguran prelaz na čvrstu hranu
Veća telesna masa pri zalučenju


STARTER ZA PRASAD 7 - 20 KgWEANER - POBEDNIK MEĐU STARTERIMA

28,5% Sirovih proteina
6,1% Lizin
2% Metionin
3% Treonin
0,55% Triptofan

IZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


KALKULATOR TROŠKOVA


 

 WEANER - TEŽINA 7-20 Kg

SIROVINE
KUKURUZ 55,50 54,00
JEČAM 22,00 22,00
SOJINA SAČMA 15,00
SOJINA POGAČA 16,50
WEANER 7,50
Preporučujemo dodati: TROUMIX ACID 0,3


PREDTOV ZA PRASAD 20 - 35 KgTROUMIX TYP 2200

9% Lizin
3% Metionin
4% Treonin
0,5% Triptofan

IZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


KALKULATOR TROŠKOVA


 

 TROUMIX TYP 2200 - TEŽINA 20-35 Kg

SIROVINE
KUKURUZ 56,00 55,00
JEČAM 22,00 22,00
SOJINA SAČMA 18,00
SOJINA POGAČA 19
TROUMIX TYP 2200 7,50
Preporučujemo dodati: TROUMIX ACID 0,2

UVOD U TOVTROUMIX TYP 680 - 20 – 35 Kg
12% Lizin
4% Metionin
5,5% Treonin
0,6% Triptofan
IZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


KALKULATOR TROŠKOVA
TROUMIX TYP 680 TEŽINA 20 – 35 Kg

TELESNE MASE 20 - 35 kg
KUKURUZ 56,0 55,00
JEČAM 22,00 22,00
SOJINA SAČMA 18,00
SOJINA POGAČA 19,00
STOČNA KREDA 1,00 1,00
TROUMIX TYP 680 3
Preporučujemo dodati: TROUMIX ACID 0,2
TROUMIX TYP. 210 -TOV SVINJA 35 - 115 Kg

8% Lizin
2% Metionin
2% TreoninIZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


KALKULATOR TROŠKOVA 

 TROUMIX TYP. 210 - TOV SVINJA 35 - 115 Kg

TELESNE MASE 35 - 70 kg 35 - 70 kg 70 - 115 Kg 70 - 115 Kg
KUKURUZ 58,00 55,00 56,50 55,50
JEČAM 20,00 22,00 25,00 25,00
SOJINA SAČMA 19,00 16,00
SOJINA POGAČA 20,00 17,00
TROUMIX TYP 210 2,5
Preporučujemo dodati:
TROUMIX ACID
0,2 0,1
TROUMIX TYP. 682 TOV SVINJA 35 - 115 Kg

12% Lizin
3% Metionin
3% Treonin
0,5% TriptofanIZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


KALKULATOR TROŠKOVA 

 TROUMIX TYP. 682 - TOV SVINJA 35 - 115 Kg

TELESNE MASE 35 - 70 kg 35 - 70 kg 70 - 115 Kg 70 - 115 Kg
KUKURUZ 58,00 55,00 56,50 55,50
JEČAM 20,00 22,00 25,00 25,00
SOJINA SAČMA 19,00 16,00
SOJINA POGAČA 20.00 17,00
STOČNA KREDA 1 1 1 1
TROUMIX TYP 210 2 1,5
Preporučujemo dodati:
TROUMIX ACID
0,2 0,1
TROUMIX PROFITO SCHWEINE -TOV SVINJA 35 - 115 Kg

6% Lizin
1,5% MetioninIZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


KALKULATOR TROŠKOVA 

 TROUMIX PROFITO SCHWEINE -TOV SVINJA 35 - 115 Kg

TELESNE MASE 35 - 70 kg 35 - 70 kg 70 - 115 Kg 70 - 115 Kg
KUKURUZ 57,00 55,00 59,00 58,00
JEČAM 20,00 20,00 22,00 22,00
SOJINA SAČMA 20,00 16,50
SOJINA POGAČA 22,00 17,50
TROUMIX SCHWEINE 3 2,5
Preporučujemo dodati:
TROUMIX ACID
0,2 0,1


SUPRASNE I DOJNETROUMIX PROFITO ZUCHTSAUEN

3% Lizin
1% Metionin
Minerali
Vitamini
Enzimi


IZRAČUNAJTE SAMI - JEDAN 1Kg SMEŠE KOŠTA:


KALKULATOR TROŠKOVA


 

 TROUMIX PROFITO ZUCHTSAUEN

SIROVINE SUPRASNE SUPRASNE DOJNE DOJNE
KUKURUZ 57,50 41,50 59 59
STOČNO BRAŠNO 20,00 5 5
JEČAM 30,00 25,00 15,00 15,00
SOJINA POGAČA 4 18
SOJINA SAČMA 5 17
SUNCOKR. SAČMA 5 7 2
ZUCHTSAUEN 2,50 4
TOXIFIX - ADSORBENT MIKOTOKSINA

Uspešno adsorbuje većinu mikotoksina
Smanjuje sinergetski efekat mikotoksina
Selektivni adsorbent
Smanjuje pojavu proliiva

Doziranje: 0,5-2%


TROUMIX - MOĆNI KOKTEL ORGANSKIH KISELINA

Mravlja, Fumarna, Sorbinska, Limunska, Amonijum formijat

Delovanje:


Brza apsorpcija rastvora
Povećanje imuniteta
Bolja konzumacija hrane
Sigurniji odgoj
Zdravije životinje


Doziranje:


Prasad 0,3-1%
Tov 0,1-0,3%

Krmače 0,3-0,6%

MILKILYT - ZA STABILIZACIJU BALANSA ELEKTROLITA
KOD POJAVE DIJAREJE

PREVENTIVA I SUZBIJANJE DIJAREJE

Doziranje:


25 gr/l vode -Preventiva
50 gr/l vode - Kod pojave proliva

Primena:


Davati 1-3 puta dnevno MILKILYT rastvor u jednakim vremenskim razmacima
u zavisnosti od intenziteta dijareje i telesne mase životinja.