NATUR-SCHAFE

UNIVERZALNI MINERALNO-VITAMINSKI DODATAK ZA OVCE I KOZE

REZULTAT
Dobra mlečnost
Zdrave životinje
Povećana plodnost
Dobar prirast
Dobar ukus
Stabilne noge
Zdravi papci


Ujednačeno snabdevanje mineralima - Optimalno snabdevanje mikroelementima - Optimalan unos vitamina - Idealan odnos Ca:P - Dobra konzumacija hrane - Visoki dnevni prirasti

 

 NATUR-SCHAFE

SMEŠA ZA ZA OVCE I KOZE

LAKTACIJA (16%SP) SJAGNENOST (14%SP)
KUKURUZ 48 49
STOČNO BRAŠNO 5 10
JEČAM 20 20
SUNC. SAČMA 33% 14 18
SOJINA SAČMA 44% 10 /
NATUR-SCHAFE 3 5

 

 

NATUR-SCHAFE

DNEVNI OBROK ZA MLEČNE OVCE

MLEČNOST 2l
kg/dan
MLEČNOST 3,5l
kg/dan
SMEŠA ZA LAKTACIJU 0,7 1,2
LIVADSKO SENO 2,5 2,5

 

NATUR-SCHAFE

DNEVNI OBROK ZA MLEČNE KOZE

MLEČNOST 2l
kg/dan
MLEČNOST 3l
kg/dan
MLEČNOST 4l
kg/dan
MLEČNOST 5l
kg/dan
SMEŠA ZA LAKTACIJU 1,1 1,3 1,7 2
LIVADSKO SENO 1 1,2 1,4 1,6

NATUR-SCHAFE

UNIVERZALNI MINERALNO-VITAMINSKI DODATAK ZA JAGNJAD I JARAD

 

 NATUR-SCHAFE

SMEŠA ZA JAGNJAD I JARAD

RECEPTURA Do 15 kg - STARTER
(18%SP)
15 - 30kg
(16%SP)
Preko 30 kg
(14%SP)-1
Preko 30 kg
(14%SP)-2
KUKURUZ 46 51 53 52
STOČNO BRAŠNO 5 5 5 5
JEČAM 15 15 20 20
SUNC. SAČMA 33% 15 15 15 20
SOJINA SAČMA 44% 15 10 4 /
STOČNA KREDA 1 1 1 1
NATUR-SCHAFE 3 3 2 2
UKUPNO: 100 100 100 100

 

 

NATUR-SCHAFE

DNEVNI OBROK ZA JAGNJAD / JARAD

15-25kg
300gr. dn.
prirast
Kg/dan
25-35kg
350gr. dn.
prirast
Kg/dan
35-45kg
400gr. dn.
prirast
Kg/dan
45-55kg
350gr. dn.
prirast
Kg/dan
SMEŠA 16% SP 1 1,2 / /
SMEŠA 14% SP / / 1,5 1,5
LIVADSKO SENO 0,15 0,2 0,25 0,3


TOXIFIX - ADSORBENT MIKOTOKSINA

Uspešno adsorbuje većinu mikotoksina
Smanjuje sinergetski efekat mikotoksina
Selektivni adsorbent
Smanjuje pojavu proliiva

Doziranje: 0,5-2%


TROUMIX - MOĆNI KOKTEL ORGANSKIH KISELINA

Mravlja, Fumarna, Sorbinska, Limunska, Amonijum formijat

Delovanje:


Brza apsorpcija rastvora
Povećanje imuniteta
Bolja konzumacija hrane
Sigurniji odgoj
Zdravije životinje


Doziranje:


Prasad 0,3-1%
Tov 0,1-0,3%

Krmače 0,3-0,6%

MILKILYT - ZA STABILIZACIJU BALANSA ELEKTROLITA
KOD POJAVE DIJAREJE

PREVENTIVA I SUZBIJANJE DIJAREJE

Doziranje:


25 gr/l vode - Preventiva
50 gr/l vode - Kod pojave proliva

Primena:


Davati 1-3 puta dnevno MILKILYT rastvor u jednakim vremenskim razmacima
u zavisnosti od intenziteta dijareje i telesne mase životinja.