Cene svinja u EU za mart 2015 - Parametri proizvodnje kod prasadi, tovnih svinja i krmača.

CENE SVINJA U EU ZA MART 2015
PARAMETRI PROIZVODNJE KOD PRASADI I TOVNIH SVINJA

PARAMETRI PROIZVODNJE KOD KOD KRMAČACENE SVINJA U EU ZA FEBRUAR 2015