Milkivit, Uvek korak ispred!

Filozofija - stado u dobrim rukama
Već više od 50 godina, Milkivit se zalaže za kvalitet proizvoda u prehrani životinja. Osnova za ovaj uspešan rad je veliko znanje i iskustvo u hranjenju, obradi odabranih i testiranih sirovina. Naš cilj je da uvek razumemo naše kupce kao svrhu našeg rada.

Mi iz Milkivita shvatamo naš rad kao važan deo prehrambenog lanca. Ishrana predstavlja kvalitet zdravlja i dobrobiti ljudi a životinje imaju najviši prioritet.

Inovacije
Nova naučna istraživanja i sve veći zahtevi za prehranu životinja zahtevaju stalan razvoj menadžmenta. Konstantno visok kvalitet moguć je samo putem uspostavljenog osiguranja kvaliteta sastava. Sve ulazne sirovine se testiraju u našoj laboratoriji, i zatim se puštaju u proizvodnju ili odbacuju. QS i GMP su oznake iz naših brojnih sastava osiguranja kvaliteta. Odvojeni bar kod sastava omogućava potpunu preglednost sirovina i proizvoda. Naša sopstvena linija proizvoda za organske farme osigurana je pokretanjem dodatne Biokontrollsystem.

Saveti i podrška
Organizovana mreža Milkivit osoblja na terenu garantuje domaćinima potrebna savetovanja i podršku za pitanja prehrane. Milkivit osoblje prati i nudi stalnu obuku i profesionalne savete.

Proizvodnja i logistika
Moderna i sigurna proizvodnja sa pouzdanim timom kompanije Trouw Nutrition iz Nemačke neophodna je za proizvodnju stočne hrane najvišeg kvaliteta. Distribucija proizvoda Milkivit organizavana je preko svog logističkog tima koji usko sarađuje s odgovarajućim trgovinskim partnerima i prevoznicima kako bi se omogućila pravovremena dostava.