ODGOJ TELADI - TOV JUNADI - MLEČNE I ZASUŠENE KRAVE
MILKINADA - ZAMENA ZA MLEKO OD 5. DANA STAROSTI

28,5% Sirovih proteina
6,1% Lizin
2% Metionin
3% Treonin
0,55% Triptofan
DOZIRANJE I PRIMENA:

100-125 g na 1l tople vode
Temperatura rastapanja 45-50ºC
Temperatura napajanja 38-40ºC


Preporuka:
Prelaz sa kolostrumana mlečnu zamenu vršiti postepeno.
Ukoliko je tri dana za redom konzumacija startera 1,5 kg prestaje se sa napajanjem mlečnom zamenom.PLAN NAPAJANJA TELADI

MILKINADA + MILKI APPETITO

STAROST U
NEDELJAMA
MILKINADA MILKI
APETITO
LIVADSKO
SENO
1 KOLOSTRUM
2 6 STARTER ZA
3 7 TELAD
4 7 OD 2. OD 3.
5 7 NEDELJE NEDELJE
6 6 PO VOLJI PO VOLJI
7 4 NAJMANJE 1 Kg NAJMANJE 1,5 KG
8 2


ODGOJ TELADI - TOV JUNADI - MLEČNE I ZASUŠENE KRAVE
STARTER ZA TELAD

8,5% Sirovih proteina
5,2% Sirova mast
1,5% Sirova vlakna
6,2% MJ NEL
KUKURUZNE PAHULJICE, DROBLJENI KEKS, JEČMENE KLICE,
GLUKOZA, MLEČNI ALBUMINSKI PRAŠAK,
PIVSKI KVASAC, MINERALI I VITAMINIZA TELAD IZ SOPSTVENOG ODGOJA
ZA KUPLJENU TELADMILKI APPETITO - DO 200 KG TELESNE MASE

TELESNA MASA DO 130 Kg 130 - 200 Kg
KUKURUZ 39 40
JEČAM 20 20
STOČNO BRAŠNO 10 10
SOJINA SAČMA 16 10
SUNCOKR. SAČMA 5 10
MILKI APPETITO 10 10


ODGOJ TELADI - TOV JUNADI - MLEČNE I ZASUŠENE KRAVE
TOVNA JUNAD 200-550 kg

15% Kalcijum
5% Fosfor
10% Natrijum
3% Magnezijum
Minerali i vitamini


MILKINAL 4410 - DO 550 KG TELESNE MASE

SMEŠA 1 SMEŠA 2 SMEŠA 3
TELESNA MASA 200-300 Kg 300-450 Kg 450+ Kg
KUKURUZ 57 60 65
JEČAM 15 15 15
SOJINA SAČMA 12 7,5 2
SUNCOKR. SAČMA 13 10 6
MEKINJE 5 10
MILKINAL 4410 3 2,5 2
DNEVNI OBROK SA KUKURUZNOM SILAŽOM

 
TELESNE MASE DO 300 kg 300 - 450 kg OD 450 Kg
SMEŠA 1 4
SMEŠA 2 5
SMEŠA 3 6
SENO LUCERKE 0.50
KUKURUZNA SILAŽA 6 - 8 10 - 14 15 - 17


ODGOJ TELADI - TOV JUNADI - MLEČNE I ZASUŠENE KRAVE
MILKINAL 4800 - VISOKA MLEČNOST

23% Kalcijum
4% Fosfor
7% Natrijum
4% Magnezijum
8000 mg Vitamin E

MILKINAL 4800 - RECEPTURA

SMEŠA 1 - 17% SP SMEŠA 2 - 18% SP
KUKURUZ 53,50 50
JEČAM 10 10
MEKINJE 5 5
SUNCOKRETOVA SAČMA 33% 18 20
STOČNA KREDA 0,50 0,50
SOJINA SAČMA 44% 11 12,5
MILKINAL 4800 2 2
UKUPNO: 100 100
NAPOMENA:
Sve recepture su izmenjive u zavisnosti od raspoloživih sirovina.

DNEVNI OBROK SA KUKURUZNOM SILAŽOM

MLEČNOST LITARA 20 30 35 40
MLEČNA MAST % 4 4 4 4
MLEČNI PROTEIN % 3,40 3,40 3,40 3,40
SMEŠA, 17% SP % 7,50 10
SMEŠA, 18% SP 12 13
LIVADSKO SENO, KG 5 5 5 5
KUKURUZNA SILAŽA 20-23 20-23 20-23 20-23
MILKILYT - ZA STABILIZACIJU BALANSA ELEKTROLITA
KOD POJAVE DIJAREJE

PREVENTIVA I SUZBIJANJE DIJAREJE

Doziranje:


25 gr/l vode -Preventiva
50 gr/l vode - Kod pojave proliva

Primena:


Davati 1-3 puta dnevno MILKILYT rastvor u jednakim vremenskim razmacima
u zavisnosti od intenziteta dijareje i telesne mase životinja.

TOXIFIX - ADSORBENT MIKOTOKSINA

Uspešno adsorbuje većinu mikotoksina
Smanjuje sinergetski efekat mikotoksina
Selektivni adsorbent
Smanjuje pojavu proliiva

Doziranje: 0,5-2%


TROUMIX - MOĆNI KOKTEL ORGANSKIH KISELINA

Mravlja, Fumarna, Sorbinska, Limunska, Amonijum formijat

Delovanje:


Brza apsorpcija rastvora
Povećanje imuniteta
Bolja konzumacija hrane
Sigurniji odgoj
Zdravije životinje


Doziranje:


Prasad 0,3-1%
Tov 0,1-0,3%

Krmače 0,3-0,6%

MILKIHIP
MASA ZA LIZANJE ZA GOVEDA

DOZIRANJE: Dnevno 100 - 200 grama po odrasloj životinji.

REZULTATI:


Povećana plodnost
Dobar prirast
Odličan ukus
Dobra mlečnost
Stabilne noge
Zdravi papci

PREDNOSTI PRIMENE:


Ujednačeno snabdevanje mineralima
Optimalno snabdevanje mikroelementima
Optimalan unos vitamina
Idealan odnos Ca:P
Dobra konzumacija hrane
Visoki dnevni prirasti


SASTAV:


Melasa šecerne repe
Natrijum hlorid
Kalcijum karbonat
Magnezijum oksid
Monokalcijum fosfat
Mikroelementi


MILKILYT - ZA STABILIZACIJU BALANSA ELEKTROLITA
KOD POJAVE DIJAREJE

PREVENTIVA I SUZBIJANJE DIJAREJE

Doziranje:


25 gr/l vode -Preventiva
50 gr/l vode - Kod pojave proliva

Primena:


Davati 1-3 puta dnevno MILKILYT rastvor u jednakim vremenskim razmacima
u zavisnosti od intenziteta dijareje i telesne mase životinja.